Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

H Αναπτυξιακή Καστοριάς  Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την τεχνική στήριξη του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με:

  • Έναν Δασολόγο (ΠΕ),
  • Έναν Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ),
  • Έναν Οικονομολόγο (ΠΕ),
  • Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ),

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην Καστοριά, Τ.Κ. 52200, οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος μέχρι την 15.05.2017 και ώρα 14:00.

Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών είναι ο κ. Τσαπάρας Βασίλειος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., οδός Γράμμου 62, Καστοριά, τηλ. 24670-83441.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από αυτήν την ιστοσελίδα, την

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

και την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER