Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER

Για την υλοποίηση, έως του πέρατος, των συνεχιζόμενων έργων Leader, ως ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020, δίνονται από την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ για χρήση από τους δικαιούχους (ιδιώτες), τα παρακάτω:

Οι αποφάσεις που αφορούν τα συνεχιζόμενα έργα Leader, και

Τα έντυπα και οι πίνακες για πιστοποιήσεις ιδιωτικών έργων.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER