Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

INTERREG II

INTERREG II 1994 – 1999 (Ολοκληρωμένη παρέμβαση Γράμμου)

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II αποτέλεσε συνέχεια των πρωτοβουλιών INTERREG και REGEN. Το έργο της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Γράμμου εντάχθηκε στο Υποπρόγραμμα ΙΙ «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις» του Προγράμματος INTERREG IΙ και εγκρίθηκε με δύο αποφάσεις του ΥΠ.ΕΘ.Ο. συνολικού προϋπολογισμού 2.975.000.000 δρχ.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος INTERREG II – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Γράμμου ήταν η ανάπτυξη της γεωγραφικής ενότητας του ορεινού όγκου του Γράμμου, η αύξηση της τοπικής απασχόλησης, η μείωση της μετανάστευσης, η ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, η τουριστική ανάπτυξη και η  προβολή της περιοχής.

 

Το πρόγραμμα INTERREG II  προσέφερε πολλές δυνατότητες για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην περιοχή μας. Με το πρόγραμμα αυτό έγιναν σοβαρές επενδύσεις και δόθηκαν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του Νομού Καστοριάς.

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. παρείχε τεχνική βοήθεια στο Πρόγραμμα.

Έναρξη Κοινοτικής Πρωτοβουλίας – υπογραφή προγραμματικής σύμβασης: 14-5-1999

Λήξη Κοινοτικής Πρωτοβουλίας – περαίωση δημοσίων έργων: 30-6-2001

Τα έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος είναι:

Κατασκευή Ε.Ο. Κοτύλης – γέφυρα Χρυσής – διασταύρωση Παλαιάς Κοτύλης – Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης Ν. Καστοριάς

Προμήθειες Εκχιονιστικών Μηχανημάτων

Κατασκευή στεγάστρου

Μονοπάτια – Έργα αναψυχής στον  Γράμμο (μελέτη και κατασκευή)

.

Ηλεκτροφωτισμός 6 οικισμών Γράμμου & Ολοκλήρωση ηλεκτροφωτισμού ορεινών οικισμών Γράμμου

Τουριστική αξιοποίηση χώρου “River Party”, ποταμού Αλιάκμονα


Έργα στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης

Ξενοδοχείο Νεστορίου

Ανάπλαση οικισμών Γράμμου


«Δρόμος Χρυσής – Διασταύρωση Κυψέλης»


Οικολογική – Χωροταξική μελέτη Γράμμου

Διαφήμιση – Προβολή στο Ν. Καστοριάς:

 • Έντυπο διαφημιστικό
 • Infokiosks
 • Τουριστικοί χάρτες
 • Λεύκωμα μνημείων
 • Λεύκωμα χλωρίδας – πανίδας Γράμμου
 • Ντοκιμαντέρ
 • Συνέδριο γουνοφόρων
 • Συνέδριο ορθοδοξία και Βαλκάνια
 • Συνέδριο παραδοσιακών μουσικών οργάνων
 • Ραγκουτσάρια
 • Συνέδριο «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Γράμμου»
 • Έντυπο «Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Γράμμου»

Έργα αναστύλωσης & Ανάδειξη Πολιτιστικών Μνημείων στο Ν. Καστοριάς στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Γράμμου


Ανάδειξη Πολιτιστικών Μνημείων

.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER