Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

«Αποκατάσταση – Διαχείριση και Προστασία του βιολογικού αποθέματος και του Νεολιθικού Λιμναίου Οικισμού της Λίμνης της Καστοριάς» στα πλαίσια του προγράμματος LIFE.

H ANKAΣ A.E. O.T.A. στην βάση Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, το Α.Π.Θ. και την Τέως Κοινότητα Δισπηλιού, είχε την Διεύθυνση και τον Συντονισμό (project management) του Προγράμματος LIFE 95/GR/A17/1057/KEN «Αποκατάσταση – Διαχείριση και Προστασία του βιολογικού αποθέματος και του Νεολιθικού Λιμναίου Οικισμού της Λίμνης της Καστοριάς», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €.

Το έργο είχε ως αντικείμενο την αποκατάσταση και διαχείριση του βιολογικού και περιβαλλοντικού αποθέματος της λίμνης Ορεστιάδας, με βάση παλαιά περιβαλλοντικά στοιχεία για την περιοχή, με σκοπό να αυξηθεί και να διατηρηθεί η βιολογική ποικιλία της λίμνης, και να επιβεβαιωθεί η συνύπαρξη δραστηριοτήτων ανθρώπινης προέλευσης και φυσικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια του έργου έγινε αναπαράσταση του Νεολιθικού Λιμναίου Οικισμού του Δισπηλιού με βάση τα ευρήματα από την ανασκαφή, η οποία ξεπέρασε τον «μουσειακό» και στατικό χαρακτήρα και απέκτησε μια δυναμική διάσταση με βάση τον συνδυασμό του ανθρωπογενούς με το αρχαίο φυσικό περιβάλλον της θέσης.

Ο συνδυασμός αυτός διευκολύνθηκε από τις παλυνολογικές και αρχαιοβοτανικές έρευνες, αφού οι ειδικές υδρολογικές συνθήκες επέτρεψαν τον εντοπισμό υλικών που χρησιμοποιούνταν από τους κατοίκους του λιμναίου οικισμού.

Η οργάνωση και η χρήση του χώρου περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική οργάνωση του οικισμού και την οικοδομική αναπαράσταση των κτισμάτων που υπήρχαν, σε σχέση με την παρουσία του νερού της λίμνης. Η όλη αναπαράσταση δίνει την δυνατότητα άμεσης επαφής και καλύτερης κατανόησης όχι μόνο των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών και της χρήσης κάθε αντικειμένου, αλλά και των στοιχείων κοινωνικής οργάνωσης του λιμναίου οικισμού.

.

.

.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER