Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Τίτλος μελέτης / έτος σύνταξης / φορέας ανάθεσης

 • Μελέτη - πρόταση  στο INTERREG  II για τον Νομό Καστοριάς / 1995 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Διαγνωστική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς / 1995 / Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς
 • Προμελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης νέων σφαγείων μεγάλου δυναμικού στον Νομό Καστοριάς / 1995 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Οικονομική διαχείριση πόρων για την επαρχιακή οδοποιία και έργα αναδασμού και παροχή υπηρεσιών στους ΟΤΑ του Νομού Καστοριάς / 1996 / Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης – Ν.Α Καστοριάς
 • Οριοθέτηση υγροβιότοπου Λίμνης Καστοριάς - Μελέτη εφαρμογής για την δημιουργία πρότυπου ενυδρείου - Μελέτη εφαρμογής για την δημιουργία ιχθυογεννητικού σταθμού -Μελέτη εφαρμογής δημιουργίας κέντρου περιβαλλοντικής έρευνας και ενημέρωσης - Μελέτη σχεδιασμού δημιουργίας Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής - Μελέτη διαχείρισης χλωρίδας & καλαμώνων λίμνης Καστοριάς - Μελέτη διαμόρφωσης παραλίμνιων κοινόχρηστων χώρων στην επέκταση σχεδίου πόλεως Φουντουκλή / 1996 / Δήμος Καστοριάς
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Άργους Ορεστικού / 1996 Δήμος Ορεστίδος
 • Μελέτη - πρόταση στον Κανονισμό 866/90 ίδρυσης νέων σφαγείων μεγάλου δυναμικού στον Νομό Καστοριάς / 1996 / Δήμος Ορεστίδος
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης Τουριστικής επιχείρησης στον Δήμο Καστοριάς / 1996 / Δήμος Καστοριάς
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης Τουριστικής - Πολιτιστικής επιχείρησης στον Δήμο Νεστορίου / 1996 / Δήμος Νεστορίου
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης επιχείρησης με την μορφή Α.Ε. για την κατασκευή και λειτουργία του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης στην Κοτύλη / 1998 / Κοινότητα
 • Κοτύλης
 • Μελέτη ίδρυσης επιχείρησης τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Αγίας Τριάδας / 2000 / Δήμος Αγίας Τριάδος
 • Μελέτη «Κολυμβητήριο Καστοριάς» / 2000 / Δήμος Καστοριάς
 • «Κατασκευή Πολιτιστικού – Συνεδριακού κέντρου Δήμου Ορεστίδος και στατική μελέτη της μεταλλικής στέγης του Πολιτιστικού – Συνεδριακού κέντρου Δήμου Ορεστίδος», «Κατασκευή αμαξοστασίου», «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης 10 Οικισμών», «Συντήρηση και διαμόρφωση (αναπαλαίωση παραδοσιακού κτιρίου) παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού», «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου μουσείου φυσικής ιστορίας Νοστίμου», «Δημιουργία αποικίας καλλιτεχνών», «Ολοκλήρωση περιφερειακού δρόμου Άργους Ορεστικού και σύνδεση των Δημοτικών Διαμερισμάτων», «Αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου Άργους Ορεστικού», «Αναλυτική τοπογράφηση περιοχής Ντολτσού – οδού Γιαγκοπούλου Άργους Ορεστικού», «Ανάπλαση περιοχής Ντολτσού – οδού Γιαγκοπούλου Άργους Ορεστικού», «Εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Άργους Ορεστικού – διαμόρφωση οδών» / 2000 - 2002 / Δήμος Ορεστίδος
 • Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπτυξης Γράμμου – Οντρίων – Βιτσίου Ν. Καστοριάς/ 2001 / Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
 • Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων οριοθέτηση του υγροβιότοπου λίμνης Καστοριάς / 2001 / Δήμος Καστοριάς
 • Διερεύνηση σκοπιμότητας κατασκευής ταμιευτήρων ύδατος στον Δήμο Αγίων Αναργύρων / 2001 / Δήμος Αγίων Αναργύρων
 • Μελέτη «Ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο – Σχολείο για άτομα με ειδικές ανάγκες» / 2002 / Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
 • Ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπλασης σε ζώνες μικρής κλίμακας στα πλαίσια του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Δυτ. Μακεδονίας(2000-2006) / 2002 / Δήμος Καστοριάς
 • Μελέτη «Διασυνοριακή Επιχειρηματική Ζώνη» / 2002 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Μελέτη «Κλειστό Κολυμβητήριο Καστοριάς» / 2002 / Δήμος Καστοριάς
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Βιτσίου / 2003 / Δήμος Βιτσίου
 • Οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης της ΑΝΕΤΑΚ / 2004 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και ιδιαίτερα του περιηγητικού τουρισμού στον Νομό Καστοριάς / 2005 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Μελέτη ανάπλασης πλατείας Ομόνοιας Δήμου Καστοριάς / 2006 / Δήμος Καστοριάς
 • Σύνταξη μελέτης «Πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης» ΠΚΣΑ / 2007 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής / 2007 / Γ.Ν  Καστοριάς
 • Αποκατάσταση 1ο και  8ο Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καστοριάς / 2008 / Δήμος Καστοριάς
 • Λεωφόρος Αμπελώνων / 2008 / Δήμος Καστοριάς
 • Αποτύπωση κατόψεων δημοτικών κτιρίων / 2010 / Δήμος Καστοριάς
 • Ανάπλαση περιοχών Φουντουκλή  Δήμου Καστοριάς / 2010 / Δήμος Καστοριάς
 • Αποτύπωση όψεων διατηρητέων κτιρίων / 2010 / Δήμος Καστοριάς


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER