Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τίτλος / έτος παροχής / φορέας ανάθεσης

 • Υποβολή πρότασης στο URBAN / 2000 / Δήμος Καστοριάς
 • Τεχνική Βοήθεια στην Ν.Α. Καστοριάς / 2007 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Σύνταξη πρότασης στο Landscape of the year / 2007
 • Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Καστοριάς / 2008 / Δήμος Καστοριάς
 • Δημιουργία Forum για ΑΜΕΑ / 2008 / Δήμος Καστοριάς
 • Τεχνική βοήθεια στην Ν.Α. Καστοριάς / 2008 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Σύνταξη πρότασης στο EDEN / 2008 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Ημερίδα στην Κορυτσά / 2009 / Διαχειριστική αρχή Interreg
 • Σύνταξη φακέλου για τον εξοπλισμό του διαλογητηρίου –συσκευαστηρίου Κάστανου / 2009
 • Σύνταξη προτάσεων INTERREG (διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδα- Αλβανία) / 2010 / Ν.Α. Καστοριάς
 • Τεχνική στήριξη Δήμου Αγίων Αναργύρων / 2010 / Δήμος Αγίων Αναργύρων
 • Σύνταξη προτάσεων Interreg (IPA  Ελλάδα-Αλβανία) / 2010 / Ν.Α. Καστοριάς


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER